consultancy

Binnen Centhro zijn verschillende soorten van beheer en bestaat er dus ook de mogelijkheid om experts in te schakelen per deelgebied binnen de noemer consultancy.

Centhro kan worden beheerd door 3 verschillende partijen. 

Consultancy

Uw Human Resources afdeling

Binnen uw bedrijf zal het dagdagelijks beheer van Centhro worden uitgevoerd door de HR verantwoordelijke(n), welke na een 'korte' opleiding zelf aan de slag kan met het aanpassen van processen, sjablonen enz. Het spreekt voor zich dat tijdens de opzet van Centhro binnen uw bedrijf, de juiste rollen aan de verschillende HR medewerkers worden toegekend opdat de toegang tot de verschillende modules juist worden gedefinieerd. 

Een externe HR consultant

Hebt u geen HR verantwoordelijke binnen uw bedrijf en wenst u toch dat iemand deze administratieve taken afhandelt, dan kan u beroep doen op een ACP (Acredited Centhro Professional) welke opgeleid is rond het beheer van Centhro en al zijn mogelijkheiden, maar gelijktijdig u ook helpt met het HR beheer binnen uw bedrijf en zelfs een HR beleid kan mee uitwerken.

De Centhro consultant

De Centhro consultant is in tegenstelling tot de twee hierboven vernoemde, geen consultant welke u gaat bijstaan met uw HR beleid of het dagdagelijks gebruik van Centhro. Deze consultant zal u bijvoorbeeld wel helpen met de configuratie van sjablonen, schermen en processen enz. opdat u binnen uw dagtaak een Centhro kan gebruiken volgens uw wensen.