"Een efficiënte HR software voor alle bedrijven, klein tot groot"

 

hreco 2

Efficiënt kan enkel optimaal via een "all-in-one" online HR-platform voor het beheer en management van alle HR diensten en processen "van aanwerving tot vertrek en van tikklok tot loonbriefje" mét interactie tussen de werkgever, zijn medewerkers, HR leveranciers & HR consultants die hiermee elk toegevoegde waarde kunnen creëren.

Dit kan enkel via een zogenaamde "HR ecosystem" dat tegelijk onafhankelijk en betaalbaar is.

“the HR ecosystem” staat enerzijds voor kennisdeling, toegevoegde waarde en evenwicht  tussen en anderzijds besparing en groei voor alle actoren met als ultieme doel de automatische koppeling tussen alle actoren met een evenredige kostendeling.

Concreet betekent dit :

  • een lange termijn (gestandardiseerde) oplossing, web-based
  • meertalig en internationaal inzetbaar
  • voor al de HR behoeften met modulaire opbouw
  • geïntegreerde process engine
  • gebruiksvriendelijk, flexibel en in eigen beheer
  • degressief kostenmodel
  • optionele interfacing met uw Sociaal Secretariaat
  • optionele interfacing met andere HR leveranciers
  • in samenwerking en ondersteuning door uw HR consultant(s)

 

 

hrecosystem 500