Centhro voor de werkgever

Directie

Rapporten & KPI’s voor budgettering, headcount, VTE, ...
Implementeren strategisch personeelsbeleid
Optimaliseren van personeelskosten
Roll out van een personeelsinformatiesysteem
Uitbreiden van personeelsdiensten
Verbeteren van corporate imago en binding personeel

Leidinggevenden

Goedkeuren van aan- & afwezigheden
Groepskalender
Rapporten & KPI’s voor movements, ziekte, ...
Organogram: functies, vacatures, kostencentra, …
Opvolgen van de evaluaties
Gebruik van manager selfservice
Beheren van competenties & carrièreplanning
Rapporteren aan- & afwezigheden
Waarschuwen voor alle vervaldagen
Beheren van vorming, opleidingen en trainingen
Controleren van onkosten
Afhandelen van compensation & benefits
Opvolgen van sollicitanten, uitzendkrachten en externen
Vergelijken van doelstellingen en prestaties
Communiceren met alle medewerkers

Medewerkers

Kennismaken met mijn collega’s via fotoboek
Wijzigen van mijn persoonlijke gegevens
Afhandelen van mijn onkostennota’s
Controleren van mijn personal benefit statement
Vervolledigen van mijn evaluatieformulier
Aanvragen van mijn verlof, een training of een dienstreis

HR Management & administratie

Automatiseren van HR-processen
Beheer van aan- & afwezigehden
Budgetteren van personeelskosten
Managen van compensation & benefits
Ontwikkelen van een personal benefit statement
Rapporten & KPI’s voor movements, ziekte, ...
Organogram: functies, vacatures, kostencentra, …
Opvolgen van de evaluaties
Installeren van een cafetariaplan
Opstarten van een PC-privé project
Creëren van manager & werknemer selfservice
Vastleggen van competenties & carrièreplanning
Plannen van training & ontwikkelingsprogramma’s
Invullen lokale HR-behoeften, geënt op de corporate ERP
Controleren van ins & outs (einde contract, pensioen, …)
Rapporteren aan- & afwezigheden
Beschikken over een internationale en uitbreidbare centrale database
Waarschuwen voor alle vervaldagen
Beheren van vorming, opleidingen en trainingen
Controleren van onkosten
Afhandelen van compensation & benefits
Opvolgen van sollicitanten, uitzendkrachten en externen
Vergelijken van doelstellingen en prestaties
Uitwisselen van gegevens met HR-leveranciers
Communiceren met alle medewerkers

ICT medewerkers

Vermindering overvloed van databases in excel, access,...
Modernisering van de HR software
Integratie van bestaande HR databases & systemen