Iedereen is een Centhro gebruiker!

 


Als Werkgever

Iedereen zijn of haar eigen Centhro! Elke medewerker krijgt een eigen, aangepaste self service portal binnen dezelfde Centhro.
Arbeider, bediende, leidinggevende, directie of HR medewerker, met je eigen taken en dié informatie en functionaliteit die belangrijk is voor jou!  
Ook externe partijen kunnen een - beperkte - toegang krijgen, bijvoorbeeld voor rekrutering.  
Zo realiseren wij 'The HR ecosystem'.

Waarom kiest u als werkgever voor Centhro ?

Directie

Rapporten & KPI’s voor budgettering, headcount, VTE,... Implementeren strategisch personeelsbeleid  Optimaliseren van personeelskosten  Roll out van een personeelsinformatiesysteem  Uitbreiden van personeelsdiensten  Verbeteren van corporate imago en binding personeel

Leidinggevenden

Goedkeuren van aan- & afwezigheden • Groepskalender • Rapporten & KPI’s voor movements, ziekte,... • Organogram: functies, vacatures, kostencentra,... • Opvolgen van de evaluaties • Gebruik van manager selfservice • Beheren van competenties & carrièreplanning • Rapporteren aan- & afwezigheden • Waarschuwen voor alle vervaldagen • Beheren van vorming, opleidingen en trainingen • Controleren van onkosten • Afhandelen van compensation & benefits • Opvolgen van sollicitanten, uitzendkrachten en externen • Vergelijken van doelstellingen en prestaties • Communiceren met alle medewerkers

Medewerkers

Kennismaken met mijn collega’s via fotoboek • Wijzigen van mijn persoonlijke gegevens • Afhandelen van mijn onkostennota’s • Controleren van mijn personal benefit statement • Vervolledigen van mijn evaluatieformulier • Aanvragen van mijn verlof, een training of een dienstreis

HR Management & administratie

Automatiseren van HR processen • Beheer van aan- & afwezigheden • Budgetteren van personeelskosten • Managen van compensation & benefits • Ontwikkelen van een personal benefit statement • Rapporten & KPI’s voor movements, ziekte,... • Organogram: functies, vacatures, kostencentra,... • Opvolgen van de evaluaties • Installeren van een cafetariaplan • Opstarten van een PC-privé project • Creëren van manager & werknemer self service • Vastleggen van competenties & carrièreplanning • Plannen van training & ontwikkelingsprogramma’s • 
 • Invullen lokale HR behoeften, geënt op de corporate ERP • 
 • Controleren van ins & outs (einde contract, pensioen,...) • 
 • Rapporteren aan- & afwezigheden • 
 • Beschikken over een internationale en uitbreidbare centrale database • 
 • Waarschuwen voor alle vervaldagen • 
 • Beheren van vorming, opleidingen en trainingen • 
 • Controleren van onkosten • 
 • Afhandelen van compensation & benefits • 
 • Opvolgen van sollicitanten, uitzendkrachten en externen • 
 • Vergelijken van doelstellingen en prestaties • Uitwisselen van gegevens met HR leveranciers • 
 • Communiceren met alle medewerkers • 
 • ICT medewerkers • 
 • Vermindering overvloed van databases in excel, access,... 
 • Modernisering van de HR software • 
 • Integratie van bestaande HR databases & systemen  

 • Als HR consultant

  Waarom kiest u als HR consultant voor HR Ecosystem?

  Wederkerend & stabiel inkomen in een outsourcing of consulting business model • Lage investeringen, nieuwe HR dienstverlening, snel voordeel • Zeer sterke concurrentiepositie • Nieuwe markt, geen vervangingsmarkt • Hogere toegevoegde waarde voor uw klanten, betere retentie • Oplossing voor de nieuwste HR trends • Eén software & productkennis voor alle HR functionaliteiten over al uw klanten en hun HR Leveranciers heen

  Verruim uw advies en diensten voor uw klanten

  Het Centhro HR Ecosysteem is uniek op de markt. Dit is echt een nieuwe business opportunity voor de HR consultants, die op deze manier extra toegevoegde waarde kunnen creëren voor hun cliënteel. Centhro wordt niet alleen aangeboden via het professioneel advies van de HR Leveranciers, maar ook via de huidige HR Consultants.

  Eigen HR model
  Het HR model richt zich op de Erkende Centhro Consultants (ACP) die bedrijven willen overtuigen van de voordelen van HR Ecosystem en Centhro. Voor elke ACP kunnen wij een eigen HR model bouwen, hetgeen een voorgedefinieerde configuratie is, gebaseerd op de eigen HR methodologie van de ACP. Op deze manier beschikt de ACP over zijn eigen "CenthroCustom", dewelke hij kan aanbieden aan zijn klanten en dewelke verschillend is van zijn "collega's-consultants". 


  Als HR Leverancier

  Waarom kiest u als HR Leverancier voor het HR Ecosystem ?

  Geen eigen, dure ontwikkelingen, alle aandacht naar de core business • Employee self service voor alle klanten • Hogere toegevoegde waarde en retentie van uw klanten • Nieuwe verkoopskanalen • Worksite marketing • E-procurement

  Verruim uw advies en diensten voor uw klanten

  Centhro wordt niet alleen aangeboden via het professioneel advies van de huidige Erkende Centhro-professionals, maar ook via de huidige HR (diensten)Leveranciers. Op die manier kunnen de HR Leveranciers extra toegevoegde waarde creëren voor hun cliënteel.

  Verbeterde en efficiëntere communicatie voor en met uw klanten

  Uw bedrijf beschikt ongetwijfeld al over de nieuwste communicatietechnologieën en een aantal van uw producten en diensten zijn reeds online beschikbaar via het internet. Voor heel wat bedrijven is dit echter nog geen antwoord op één van hun belangrijkste behoeften: één centrale databank en één en hetzelfde gebruikersscherm van waaruit ze alle nodige informatie kunnen uitwisselen met hun HR leveranciers. Omdat dit niet tot de kernactiviteiten van de organisatie behoort, is dit dikwijls een zeer dure oplossing met een lage ROI.

  Met Centhro kan u de klant de eigen producten en diensten aanbieden met een interface tussen de eigen backoffice en Centhro.

  Voor uzelf, klanten en agenten betekent Centhro, bovenop de centrale ingave, de toename van de communicatiesnelheid en de daling van de foutenmarge, lagere kosten en betere voorwaarden dankzij e-procurement. De HR (diensten) Leveranciers (sociaal secretariaat, verzekeraar, tijdregistratie, maaltijdcheques, leasing, arbeidsongevallen, telecom,...) die op deze efficiënte en afgesproken manier met Centhro samenwerken, worden beschouwd als Erkende Centhro Leveranciers (ACS).